sk  |  cz  |  en
Našim poslaním je investovať do firiem, ktoré sú výnimočné vo svojom odbore.
Sme prístav, v ktorom môžu dlhodobo rozvíjať svoje unikátne schopnosti.

Odyssey 44 je rodinná firma založená v r. 2014 so sídlom v Prahe. Spravuje majetok rodiny Kúšikovcov. Zakladateľ Martin Kúšik sa takmer 20 rokov venoval investičnému podnikaniu a bol spolumajiteľom investičnej skupiny Penta. Hlavným cieľom Odyssey 44 je investovať do výnimočných podnikov, ktoré vytvárajú trvalé hodnoty pre svojich zákazníkov a zamestnancov. Sme presvedčení, že keď budeme mať na prvom mieste prekonávanie ich očakávaní, dlhodobý rast hodnoty našich investicií príde ako dôsledok.

Investičný profil

Hľadáme príležitosti investovania do podnikov, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

  • majú perspektívu dlhodobého rastu
  • majú manažment, ktorý má skutočný a úprimný záujem o svojich zákazníkov, zamestnancov a rozvoj podniku
  • majú model podnikania, ktorý má konkurencia problém napodobniť (konkurenčná výhoda) a sú schopné túto výhodu ďalej prehlbovať

Investujeme do podnikov so zámerom ich držať navždy. Nešpecializujeme sa na jedno odvetvie, ale pozeráme na širokú škálu odvetví. Minimálna výška investície je 20 mil. eur vlastného kapitálu. Neinvestujeme do start-upov.

Kontakt

Odyssey 44, a.s.

Na Příkopě 859/22, 110 00  Praha 1
Tel.: +420 225 994 994  |  Email: info@odyssey44.com
IČO: 02494213  |  DIČ: CZ02494213